Bokningsförfrågan

Booking_template_Slottsstallarna_english_1.pdf

Lokalen

Slottsstallarna är öppet torsdagar och fredagar med maxkapacitet på 480 gäster. Lokalen är flexibel eftersom den är uppdelad i flera rum vilket skapar flera olika möjligheter för olika former och storlekar av evenemang. Vid bokningar är även veckans övriga dagar möjliga.

Vid en klassisk föreningssittning är kapaciteten cirka 100 personer för nedanvåningen och cirka 70 personer för ovanvåningen. I anslutningen har vi även två mindre rum som kan användas separat eller i kombination med övriga utrymmen. Organisationen har även projektor och projektorduk både uppe och nere samt en scen på ovanvåningen vilket öppnar upp fler möjligheter för olika typer av evenemang. 

 

Bokningsregler

  • Slottsstallarnas alkoholtillstånd är knutet till ett slutet sällskap som vid ordinarie kvällar rör medlemmar i Linnéstudenterna. Detta omöjliggör bokningar riktade till allmänheten. Det finns möjlighet för gästkort för utomstående på max 50 personer.
  • Slottsstallarna kräver en nykter ansvarig från bokande förening som är närvarande under bokningen.
  • En sittning under 70 gäster hanteras i första hand på ovanvåningen, och över 70 gäster på nedanvåningen. Båda våningar har tillgång till kök och teknik så som musik, projektor och mikrofon. 
  • Mat kan inte tillagas på plats i Slottsstallarnas lokaler, men lagad mat får värmas upp.
  • En sittning kräver minst 5 jobbare + 1 arbetsledare.
  • Ett eftersläpp har maxkapaciteten 480 gäster och kräver 16 jobbare + 2 arbetsledare.
  • Bokande förening ansvarar för att finna jobbare under bokningen. 
  • Samlingstid för jobbare är alltid 2 timmar före eventet ska börja. Jobbarna ska vara beredda på att städa efter bokningen. 
  • Endast jobbare och annan personal är tillåtna i Slottsstallarnas personalutrymmen så som kök och spritförråd. 

 

Bokningsförfarande

Om er förening vill boka Slottsstallarna laddar ni hem och fyller i bokningsmallen nedan. Denna skickas in senast 1 månad innan eventet ska hållas in till Slottsstallarnas bokningsansvarig (bokning.slottsstallarna@gmail.com). Bokningsansvarig ser över mallen, kommer eventuellt med följdfrågor om någonting verkar oklart och tar upp förfrågningen på Slottsstallarnas nästa styrelsemöte. 

Vid hantering av bokningsföfrågningar tar styrelsen beslut baserat på huruvida förfrågningen följer de regler och riktlinjer som finns, samt om det finns kapacitet inom föreningen att hantera bokningen. Möjliga beslut är godkännande av bokning, avslag av bokning samt återremittering där styrelsen bordlägger ärendet tills mer information finns att tillgå.

Föreningen meddelas om styrelsens beslut från bokningsansvarig så snart beslutet har tagits av styrelsen. I detta beslut ska en tydlig motivering finnas till varför beslutet tagits. 

 Bokningsmall

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår